دانلود فایل های word مقاله بررسي کارايي و اثربخشي اشکال گرافيکي به عنوان يک روش ارتباطي جايگزين در ارائه اطلاعات حسابداري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي کارايي و اثربخشي اشکال گرافيکي به عنوان يک روش ارتباطي جايگزين در ارائه اطلاعات حسابداري :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :22

تاکنون تلاش اندکی از سوی پژوهشگران حسابداری در ایران درباره بهبود توانایی برقراری ارتباط با صورت‌های مالی انجام شده است. پژوهش حاضر سرعت و دقت (کارایی و اثربخشی) استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی را با تجزیه و تحلیل آنها در تفسیر اطلاعات حسابداری درباره سودآوری، نقدینگی و اهرم مالی شرکت‌ها سنجیده است.با توجه به یافته‌های فرضیه اول میانگین زمان مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی با استفاده از چهره‌های شماتیک حدود 29% زمان تجزیه و تحلیل با استفاده از نسبت‌های مالی است. یافته‌های فرضیه دوم حاکی از آن است که آزمودنی‌ها با استفاده از اشکال شماتیک در 96% موارد و با استفاده از نسبت‌های مالی در 83% موارد به تصمیم‌گیری درست نائل گشته‌اند. در نتیجه می‌توان بیان نمود که استفاده کنندگان از صورت‌های مالی به طور متوسط زمان کوتاه تر (کارایی) و دقت بیشتری (اثربخشی) را در تفسیر اطلاعات حسابداری درباره سودآوری، نقدینگی و اهرم مالی شرکت‌ها بوسیله استفاده از چهره‌های شماتیکی در مقایسه با اشکال سنتی ارائه اطلاعات مانند نسبتهای مالی و همچنین مدل ورشکستگی زیمسکی داشته‌اند.

لینک کمکی