دانلود فایل های word مقاله بررسي آسيب‌شناسي بافتي کبد، کليه، روده و آبشش ماهي قزل‌آلاي رنگين‌کمان پرورشي(Oncorhynchusmykiss) تغذيه شده با غذاي حاوي 1% پودر عصاره گياه صبر زرد (Aloe vera)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي آسيب‌شناسي بافتي کبد، کليه، روده و آبشش ماهي قزل‌آلاي رنگين‌کمان پرورشي(Oncorhynchusmykiss) تغذيه شده با غذاي حاوي 1% پودر عصاره گياه صبر زرد (Aloe vera) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :13

علیرغم کاربرد روز افزون گیاه صبرزرد در آبزیان، تاکنون سمیت احتمالی آن در قزل‌آلای رنگین کمان بررسی نشده است. هدف این تحقیق بررسی احتمال بروز برخی جراحات بافتی درماهیان قزل آلای رنگین کمان تغذیه شده با غذای حاوی پودر عصاره آبی ـ الکلی 1% ازگیاه دارویی صبرزرد بود. تعداد 600 قطعه بچه ماهی سالم در محدوده وزنی 13 گرم، بطور تصادفی در 2 گروه مساوی وهر گروه شامل3 تکرار قرار گرفتند. گرو‌ها شامل گروه تیمار با صبرزرد(1%) وگروه کنترل (دارونما1%) می‌شدند که قبلا تدارک غذا برای آنها انجام شده بود. در پایان هفته دهم آزمایش از هر تکرار تعداد 2 قطعه ماهی صید و نمونه برداری از کبد، روده، کلیه و آبشش آنها انجام شد. نمونه‌ها در فرمالین 10% ثابت شده، سپس با هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی گردیدند. نهایتا توسط میکروسکوپ نوری ارزیابی شدند. در نتایج بافت‌شناسی روده هیچ تغییری در گروه صبرزرد مشاهده نشد. برخی بافت‌های کبد و کلیه ماهیان تیمار با صبرزرد درجاتی از توسعه مراکز ملانوماکروفاژی را نشان داد که این تغییرات محدود بافتی، عکس‌العمل طبیعی بافت‌های مورد مطالعه نسبت به ماده خارجی بوده و ضایعه جدی محسوب نمی‌شدند. برخی بافت‌های آبشش در هر دو گروه هیپرپلازی سلول‌های پوششی تیغه اولیه را نشان داد که ارتباطی با تیمار دارویی نداشته و مربوط به شرایط محیطی و کیفیت آب بود. بر اساس یافته‌های فوق ظاهرا دز انتخابی ماده محرک ایمنی صبرزرد برای اندام‌های حیاتی مطالعه شده این تحقیق اثرات تخریبی نداشته است.

لینک کمکی