دانلود فایل های word مقاله مطالعه پاتولوژيک پنوموني بينابيني در گوسفندان کشتاري استان تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله مطالعه پاتولوژيک پنوموني بينابيني در گوسفندان کشتاري استان تهران :


سال انتشار : 1385

تعداد صفحات :10

از 110 نمونه ریه های مبتلا به ضایعه پنومونی در کشتارگاه های استان تهران (زیاران ،میثم واراک) در سنین مختلف ،27 ریه دارای آثار پاتولوژیک شبیه به پنومونی بینابینی جمع آوری شد ومورد بررسی آسیب شناسی ، باکتری شناسی ، انکل شناسی و قارچ شناسی قرار گرفت و در انتهای نتایج زیر بدست آمد؛ اغلب ضایعات ماکروسکوپیک در لوبهای قدامی- شکمی ایجاد شده بود.9 مورد از ریه های مورد بررسی (33/3 درصد) از نظر میکروب شناسی مثبت بودند که از این تعداد ، 3 مورد (11/1 درصد) E.coli ، 2 مورد (7/4 درصد) کلستریدیوم ، 2 مورد پاستورلاهمولیتیکا (7/4 درصد) و از 2 مورد (7/4 درصد)مایکوپلاسما جدا گردید. ریه های مشکوک ، همگی ضایعات پنومونی بینابینی مزمن را نشان دادند و در برخی موارد برنکو پنومونی چرکی (51/8 درصد) نیز علاوه برآن مشاهده گردید. ضمنا در هیچکدام از نمونه ها ضایعه قارچی و انگلی دیده نشد.

لینک کمکی