دانلود فایل های word مقاله بررسي واژه شناختي و معناشناختي روستا و ر?ستاق در دوره اسلامي تا سده هفتم هجري 1

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي واژه شناختي و معناشناختي روستا و ر?ستاق در دوره اسلامي تا سده هفتم هجري 1 :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :24

از جمله اصطلاحاتی که جغرافیدانان دوره اسلامی از تقسیمات ایرانیان وام گرفتند«روستاک » است که آن را به صورت های رستاق و روستا به کاربرده اند. به سبب شباه تهای ظاهری و ریشه لغوی مشترکاین دو تصور شده که روستا و رستاق در متون دوره اسلامی معنایی یکسان داشته اند. گرچه به ندرتاین دو واژه معنا و دلالتی یکسان داشته؛ اما عموما، روستا و رستاق دو واحد جغرافیایی مستقل ازیکدیگر بوده اند؛ روستا مترادف ده و قریه و رستاق واحدی بزر گتر از شهر و در حکم بخش یا دهستانامروزی بوده است

لینک کمکی