دانلود فایل های word مقاله دربار? تبيين تاريخي 1

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله دربار? تبيين تاريخي 1 :


سال انتشار : 1386

تعداد صفحات :22

تبیین پاسخ به پرسش از چرایی یک پدیده یا رویداد است ، همان گونه کهتوصیف پاسخ به پرسش از چگونگی آن است . الگوهای اصلی در تبیین علمی دوالگویِ قیاسی -قانون وار و استقرائی -آماری بوده اند. الگوهای دیگری نیز به عنوانمکمل یا جانشین این دو الگو معرفی شده اند که در بهترین حالت بهبود یافته ویا اصلاح شد آن دو به شمار می آیند. جدانگری توضیح در علوم طبیعی براساس تبیین و علوم انسانی بر اساس فهم در هم نهاده ای از تبیین و فهم کهپوپر پیشنهاد می کند، برطرف شدنی است . عینیت مطلوب در تبیین علمی، وهمچنین تبیین تاریخی، نیز می تواند به کمک راه حل پوپر حفظ شود . این راهحل تعریف تازه ای از عینیت را براساس رهیافت نقدی پیش می نهد.

لینک کمکی