دانلود فایل های word مقاله الصحيح من سيرة النبي الاعظم (ص): رهيافتي نو به سيره نگاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله الصحيح من سيرة النبي الاعظم (ص): رهيافتي نو به سيره نگاري :


سال انتشار : 1385

تعداد صفحات :29

هرچند به دلایلی سیره نگاری با تأخیر نسبتا زیادی آغاز شد ، اما همواره زندگانیرسول خدا (ص) مورد توجه خاص مسلمانان بوده و تألیف در این موضوع همچنانادامه دارد . وابستگی های دینی و مذهبی، مبانی و معیارهایی که هر یک از سیره نگارانبدان ملتزم بوده اند و نیز شیوه تنظیم و تدوین ، سبک نگارش ، اصول و اهداف وانگیزه های نویسندگان به تألیفات بسیار متنوع و مختلفی در سیره انجامیده است . یکیاز نوشته های جدید در این حوزه، کتاب الصحیح من سیره النبی الاعظم (ص) نوشتهسید جعفر مرتضی عاملی است . نویسنده ضمن تب یین سیمای رسول خدا (ص) درکتب و روایات مکتب خلافت ، به بررسی پدید منع حدیث و نقش آن در تحریفحقایق تاریخی و رواج احادیث جعلی می پردازد و از نقش نو مسلمانان اه ل کتاب وقصه پردازان در ا ین باره به تفصیل سخن می گوید و پس از تشریح اصول و معیارهایآشفته در تدوین سیره ، اصول، ضوابط و معیارهایی برای انجام پژوهش علمی صحیحارائه می دهد، و بر پای متون عم ده سنی و شیعی در حوز ه های تفسیر ، حدیث و تاریخمی کوشد تصویری درست از زندگانی رسول خدا (ص) ترسیم کند.

لینک کمکی