دانلود فایل های word مقاله کنيزان: وضع اجتماعي- حقوقي در دور? مغول- ايلخاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله کنيزان: وضع اجتماعي- حقوقي در دور? مغول- ايلخاني :


سال انتشار : 1386

تعداد صفحات :43

برای شناخت جامع ایران در اعصار گذشته لازم است لایه های مختلف این جامعه وکنش های گروه های اجتماعی بررسی شود و این شناخت کامل نخواهد بود مگر اینکه بهتعمق در وضعیت بندگان اعم از غلامان و کنیزان که به فراوانی دراین جامعهحضورداشتند، نگریسته شود . نوشتار حاضر در نظر دارد با نگاهی به وضعیت این گروهاجتماعی در دوره مغول ایلخانان و با بررسی راه های تحصیل کنیزان، موقعیت وپیشه های خا ص آنان، کارکردشان در جامع ایران آن دوره، احکام و قوانین فقهی مربوطبه آنان و طرق دستیابی شان به آزادی به این مسئله پاسخ گوید که آیا کنیزان در دورهمورد بحث از پایگاه اجتماعی قابل تغییری برخوردار بودند؟

لینک کمکی