دانلود فایل های word مقاله ثابت بن سنان صابي و سنت تاريخ نگاري در اسلام 1

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله ثابت بن سنان صابي و سنت تاريخ نگاري در اسلام 1 :


سال انتشار : 1385

تعداد صفحات :18

ثابت بن سنان صابی از جمله مورخانی است که به رغم آن که آثارشان در سده های بعدمورد استفاده قرار گرفته است، اما امروز، به علت در دسترس نبودن آن آثار ، شأن واهمیتشان چندان شناخته شده نیست . در این مقاله با نگاهی کوتاه به زندگانی ثابتبن سنان به معرفی دو اثر مهم وی، یعنی تاریخ کبیر و اخبار قرامطه پرداخته ایم و براینشان دادن اهمیت کتاب تاریخ او و اینکه چه مقدار از آن مطالب اکنون در اختیارماست، به میزان و شیو استفاد ابوعلی مسکویه از تاریخ او در تألیف تجارب الامماشاره کرده و در پایان در مورد اخبار قرامطه نیز این فرضیه را مطرح ساخته ایم که اینکتاب بخشی از همان تاریخ کبیرا ست که بعدها به صورت کتابی مستقل درآمده است.

لینک کمکی