دانلود فایل های word مقاله مَقَّري و نَفْح الطِّيب 1

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله مَقَّري و نَفْح الطِّيب 1 :


سال انتشار : 1385

تعداد صفحات :29

نفح الطیب در زمر واپسین منابع حکومت مسلمانان در اندلس است که مولّف آن درواپسین سال های زندگی خود، این سرزمین و مردمش را در آن به تصویر کشیده است .اثر نه تاریخ محض است و نه فرهنگنامه ای تاریخی ، بلکه دائر ه المعارف گونه ای است درتاریخ، ادب و جغرافیای اندلس و شرح احوال بزرگان آن از آغاز عصر اسلامی تا سقوطغرناطه. در این مقاله شرح احوال مقَّری و مهم ترین تألیف او نفح الطیب و ارزش واهمیت تاریخی و فرهنگی آن بررسی شده و به اقتضای موضوع مقاله ، گوشه هایی ازتاریخ فرهنگی و اجتماعی مغرب و اندلس نیز در آن مطرح گردیده است.

لینک کمکی