دانلود فایل های word مقاله ترکان از شمنيسم تا اسلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله ترکان از شمنيسم تا اسلام :


سال انتشار : 1384

تعداد صفحات :22

مهاجران ترک با ترک سرزمین های مادری و ورود به مناطق دیگر، تحتتأثیر ادیان و فرهنگ های مختلف قرار گرفتند. شمنیسم از اعتقادات اولیه ترکانبود که قرن ها در بین آنان رواج داشت. هرچند ترکان با پذیرش اسلام ، توانستندبه تدریج بر جهان اسلام حاکمیت یابند، اما آثار عقاید پیشین آنان را می تواندر دور اسلامی نیز پی گرفت. در این مقاله، باورهای مذهبی ترکان قبل ازاسلام و راه های انتشار این دین در بین آنان بررسی می شود.

لینک کمکی