دانلود فایل های word مقاله عوامل موثر بر توليد گازها در محل دفن زباله

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله عوامل موثر بر توليد گازها در محل دفن زباله :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :16

امروزه افزایش جمعیت همسو با پیشرفت تکنولوژی، باعث بهبود زندگی و در نتیجه افزایش سریع مواد مصرفی و در نهایت باعث ازدیاد پسماند گردیده بطوری­که تولید این مواد در سال­های اخیر بحران­های محیط­زیستی عظیمی را در جوامع بشری به وجود آورده و به عنوان یکی از چالش­های عمده پیش روی بشر خود­نمایی می­کند. در سال­های اخیر، در محل­های دفن زباله از تجهیزات مربوط به جمع­آوری، کنترل و انتقال گاز استفاده شده است. جمع­آوری گاز محل­های دفن زباله (بیوگاز) دارای منافع مختلفی در زمینه­های محیط­زیستی، اقتصادی و از همه مهم­تر انرژی می­باشد. بیوگاز تولیدی محل­های دفن زباله شهری دارای اجزای آلی و درصد بالایی از گاز متان فرار بوده که باعث آسیب به لایه ازن می­گردد. گازهای محل دفن از انجام مجموعه­ای از واکنش­های زیست شیمیایی بر روی مواد آلی تجزیه­پذیر موجود در زباله در شرایط بی­هوازی به دست می­آید و این گازها شامل متان، دی­اکسید کربن و گازهای هیدروژن، هیدروژن سولفاید، ترکیبات آلی فرار و غیره است. ارزیابی و پیش­بینی نرخ تولید و عوامل موثر بر تولید و انتشار گاز از محل­هــای دفن، جهت طراحی این محــل­هــا و بهره­برداری موفق گازهای تولیدی به عنوان منابع انرژی دارای اهمیت زیادی می­باشد. لذا در این مقاله به این مهم پرداخته شده است. امروزه افزایش جمعیت همسو با پیشرفت تکنولوژی، باعث بهبود زندگی و در نتیجه افزایش سریع مواد مصرفی و در نهایت باعث ازدیاد پسماند گردیده بطوری که تولید این مواد در سال­های اخیر بحران­های محیط­زیستی عظیمی را در جوامع بشری به وجود آورده و به عنوان یکی از چالش­های عمده پیش روی بشر خود نمایی می­کند. در سال­های اخیر، در محل­های دفن زباله از تجهیزات مربوط به جمع آوری، کنترل و انتقال گاز استفاده شده است. جمع­آوری گاز محل­های دفن زباله (بیوگاز) دارای منافع مختلفی در زمینه­های محیط­زیستی، اقتصادی و از همه مهم­تر انرژی می­باشد. بیوگاز تولیدی محل­های دفن زباله شهری دارای اجزای آلی و درصد بالایی از گاز متان فرار بوده که باعث آسیب به لایه ازن می­گردد. گازهای محل دفن از انجام مجموعه­ای از واکنش­های زیست شیمیایی بر روی مواد آلی تجزیه­پذیر موجود در زباله در شرایط بی هوازی به دست می­آید و این گازها شامل متان، دی­اکسید کربن و گازهای هیدروژن، هیدروژن سولفاید، ترکیبات آلی فرار و غیره است. ارزیابی و پیش­بینی نرخ تولید و عوامل موثر بر تولید و انتشــار گاز از محل­هـای دفن، جهت طـراحی ایـن محــل­هـا و بهره برداری موفق گازهای تولیدی به عنوان منابع انرژی دارای اهمیت زیادی می­باشد. لذا در این مقاله به این مهم پرداخته شده است.

لینک کمکی