دانلود فایل های word مقاله بررسي ميزان آلودگي منتشر شده در قطع هر مترمکعب چوب بوسيله اره موتوري (منطقه مورد مطالعه: جنگلهاي پايين بند صنايع چوب و کاغذ مازندران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي ميزان آلودگي منتشر شده در قطع هر مترمکعب چوب بوسيله اره موتوري (منطقه مورد مطالعه: جنگلهاي پايين بند صنايع چوب و کاغذ مازندران) :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :12

یکی از ابزار مهم و اصلی در کار قطع و تبدیل درختان اره موتوری می باشد. اره­های موتوری که امروزه در جنگل استفاده می­شود همه دو زمانه و بنزین سوز هستند. بنزین موتور آمیزه ای از هیدرو کربن­های حلقوی و ایزومره با نسبتهای متفاوت می باشد که بر اثر سوخت هیدروکربن ها، گازهای آلاینده در هوا منتشر شده و باعث آلودگی هوا می­شود. این تحقیق در جنگلهای پایین بند شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران انجام گرفته است. هدف از انجام این مطالعه بررسی میزان تولید آلاینده­های منتشر شده در هوا بر اثر قطع هر مترمکعب چوب، توسط اره موتوری در جنگلهای پایین بند بود. نتایج حاصل از این این تحقیق نشان داد که میزان متوسط مصرف بنزین برای قطع هر مترمکعب چوب معادل 81.7 سی سی و میزان آلاینده­های منتشر شده در هوا برای این مقدار بنزین نیز به صورت زیر بود: اکسید کربن 46.7 گرم، اکسید ازت 1.2 گرم، هیدروکربن 5.3 گرم، آلدئید 0.04 گرم، انیدرید سولفورو 0.04 گرم، سرب 0.03 گرم، بنزپیرن 0.0001 گرم و گرد و غبار 0.007 گرم و کمترین میزان CO2 منتشر شده در نوبت­های مختلف سوختگیری برای قطع هر مترمکعب چوب 1.3 گرم و بیشترین مقدار نیز 14.8 گرم محاسبه گردید

لینک کمکی