دانلود فایل های word مقاله تأثير رژيم آبياري و کود دامي بر کارآيي مصرف آب و عملکرد سيب‌زميني در جيرفت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله تأثير رژيم آبياري و کود دامي بر کارآيي مصرف آب و عملکرد سيب‌زميني در جيرفت :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :22

با توجه به خشکسالی­ها و کاهش منابع آب، کم­آبیاری استراتژی مهم برای بدست آوردن محصول در شرایط کمبود آب است. هدف کم آبیاری تولید محصول بیشتر به ازای مصرف آب کمتر می­باشد. به همین منظور آزمایشی جهت بررسی اثر تنش کم­آبی و کود دامی (مرغی) بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارآیی مصرف آب سیب­زمینی سال 1388 در مزرعه وکیل آباد جیرفت انجام گرفت. آزمایش بصورت استریپ پلات در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گردید. عوامل مورد مطالعه سه سطح آبی به­عنوان فاکتور اصلی شامل100، 75 و50 درصد نیاز آبی گیاه و چهار سطح کودی به­عنوان فاکتور فرعی شامل (15، 10، 5 و 0) تن در هکتار در نظر گرفته شد. اثر سطوح مختلف آبیاری و سطوح مختلف کود مرغی بر کارآیی مصرف آب و عملکرد غده سیب­زمینی در سطح احتمال 1 معنی­دار شد. اثر سطوح مختلف آبیاری در سطح احتمال 1 و سطوح مختلف کود مرغی درسطح احتمال 5 بر وزن غده سیب­زمینی معنی­دار شد. اثر متقابل رژیم آبیاری و کود مرغی بر عملکرد، کارآیی مصرف آب و وزن غده سیب­زمینی معنی­دار نبود. اثر سطوح مختلف آبیاری و کود مرغی به تنهایی بر ارتفاع بوته سیب­زمینی معنی­دار نبود؛ اثر متقابل آن­ها بر این صفت معنی­دار شد. اثر سطوح مختلف آبیاری بر درصد ماده خشک غده معنی­دار نبود اما اثر سطوح مختلف کود مرغی و نیز اثر متقابل رژیم آبیاری و کود مرغی بر درصد ماده خشک غده معنی­دار شد.

لینک کمکی