دانلود فایل های word مقاله تحليل بهره‌وري اقتصادي آب و کود نيتروژن درتوليد چاي با روش آبياري باراني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله تحليل بهره‌وري اقتصادي آب و کود نيتروژن درتوليد چاي با روش آبياري باراني :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :18

حفاظت از منابع آب و خاک از ضروری‌ترین ارکان تولید در بخش کشاورزی و حفاظت زیست بوم است. لذا با توجه به محدودیت منابع آب و خاک، بررسی روش‌های بهینه‌سازی مصرف آب و کود در باغ‌های چای از اهمیت زیادی برخوردار است. در این پژوهش، به منظور تحلیل بهره‌وری اقتصادی آب و کود نیتروژن در آبیاری بارانی تکمیلی باغ‌های چای، آزمایشی به‌صورت کرت‌های خرد‌شده نواری با شش سطح نیتروژن صفر، 100، 200، 300 ، 400 و 500 کیلوگرم نیتروژن در هکتار (N0 تا N5) و پنج سطح آبیاری شامل آبیاری کامل (I4)، آبیاری ناقص (I1، I2 و I3) و سطح بدون آبیاری (I0) در چهار تکرار طی سال‌های 1387 تا 1389 اجرا شد. نتایج نشان ‌داد که بیشترین میزان بهره‌وری اقتصادی آب و کود نیتروژن با انجام آبیاری بارانی تکمیلی به میزان 3424 مترمکعب و کاربرد 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار حاصل شد. افزایش و یا کاهش مقدار نیتروژن از مقدار توصیه شده در شرایط آبیاری کامل سبب کاهش بهره‌وری اقتصادی آب و کود گردید. بهترین بهره‌وری اقتصادی آب در سطوح آبیاری ناقص مربوط به کاربرد 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بود، لیکن بیشترین بهره‌وری اقتصادی کود در این شرایط با کاربرد 100 کیلوگرم نیتروژن در هکتار به‌دست آمد. در شرایط بدون آبیاری (دیم) کاربرد 100 کیلوگرم نیتروژن در هکتار برای دستیابی به حداکثر بهره‌وری اقتصادی کود در باغ‌های چای توصیه می‌شود.

لینک کمکی