دانلود فایل های word مقاله بررسي حس تعلق محلّه اي و نقش آن در مشارکت اجتماعي (نمونه موردي: محله نعمت‌آباد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي حس تعلق محلّه اي و نقش آن در مشارکت اجتماعي (نمونه موردي: محله نعمت‌آباد) :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :24

از دیدگاه صاحب‌نظران مدیریت شهری، مشارکت مردم در شهر و محله زندگی­شان مهم و تأثیرگذار است. این مشارکت هم در فرآیند تصمیم­گیری و هم تصمیم­سازی مورد توجه واقع می­شود که در بهبود کیفیت زندگی و کارآمدی مدیریت شهری نقش مهمی را ایفا می­کند. اما به نظر می­رسد فراهم شدن زمینه­های مشارکت در سطح محلی توسط شهروندان نیازمند مقدمات و بسترهایی است که مشارکت را تسهیل نمایند. در این پژوهش با همین پیش­فرض و اینکه آمادگی برای مشارکت در سطح محله تابعی از حس تعلق محله­ای می­باشد، این پرسش مطرح شده است که، تأثیر حس تعلق محله­ای در آمادگی برای مشارکت چیست؟ برای پاسخ به پرسش از نظریه مک میلان و چاویس در ارتباط با حس تعلق محله­ای و نیز روش تحقیق پیمایشی و ابزار پرسشنامه استفاده شده و بر مبنای تعداد 120 نمونه، تحلیل­ها ارائه شده است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که بین حس تعلق محله­ای و آمادگی برای مشارکت رابطه وجود دارد. همبستگی بین این دو متغیر در جهت مثبت بوده و با افزایش حس تعلق محله­ای بر آمادگی برای مشارکت افزوده می­شود.

لینک کمکی