دانلود فایل های word مقاله بررسي جامعه شناختي تاثير شوراهاي روستايي بر توسعه سرمايه فرهنگي روستانشينان شهرستان گيوي در سال1391

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي جامعه شناختي تاثير شوراهاي روستايي بر توسعه سرمايه فرهنگي روستانشينان شهرستان گيوي در سال1391 :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :25

سرمایه فرهنگی پیش‌شرط عمده و کلیدی برای موجودیت هر جامعه محسوب می‌شود و برای حل مسایل اجتماعی ضروری به نظر می‌رسد. سرمایه فرهنگی باعث پیدایش آرامش و امنیت روانی می‌گردد. در شرایطی که جامعه ما در طی چند دهه گذشته و به ویژه در سال‌های اخیر دست‌خوش تحولات اجتماعی و فرهنگی بوده است بررسی و شناسایی چنین عناصر فرهنگی و اجتماعی کمک به شناسایی تحولات فرهنگی و اجتماعی می‌کند و در جهت افزایش سرمایه فرهنگی و کوشش در جهت حل آن مسایل ضرورت تام می‌یابد. این تحقیق به روش پیمایش و با ابزار پرسشنامه انجام شده است. واحد تحلیل در این تحقیق روستا می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر عبارتند از روستانشینان شهرستان گیوی می باشد. فقط سن رابطه معنی دار و معکوس با سرمایه فرهنگی داشت یعنی هر چه بر میزان سن افزوده می شود میزان سرمایه فرهنگی کاهش می یابد. و دیگر متغیرها یعنی جنسیت، تاهل، پایگاه اجتماعی-اقتصادی و مهمترین فرضیه در این تحقیق نقش شوراهای روستایی با سرمایه فرهنگی رابطه معنی داری وجود نداشت.

لینک کمکی