دانلود فایل های word مقاله بررسي تأثير توسعه بر هويت‌جمعي کُردها (مطالعه جامعه‌شناختي تأثيرات توسعه اقتصادي-اجتماعي بر هويت ‌قومي در شهرستان مهاباد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي تأثير توسعه بر هويت‌جمعي کُردها (مطالعه جامعه‌شناختي تأثيرات توسعه اقتصادي-اجتماعي بر هويت ‌قومي در شهرستان مهاباد) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :24

جهان معاصر تغییرات اساسی را در عرصه‌های مختلف اجتماعی-اقتصادی ایجاد کرده‌است ولی در عین بروز شواهد مدرنیته، عناصر هویت‌های سنتی و محلی نیز تداوم یافته است به صورتی‌که همزیستی و استمرار اجزای هویت جمعی در کنار عناصر جهانی واقعیت اجتماعی نوینی را خلق کرده‌است هر چند میی توان اذعان نمود که این وضعیت تا حد زیادی بیانگر نظریات پساتوسعه است. تحقیق حاضر در پی پاسخ به سؤالاتی در ارتباط با "چگونگی تأثیرات توسعه بر هویت‌جمعی" ‌است و با توجه به ماهیت روش‌شناختی مورد استفاده به تبیین علل و عوامل، زمینه‌ها و شرایط، راهبردها و پیامدهای این تأثیر می‌پردازد و از روش نظریه‌ی‌بنیانی با مصاحبه‌های عمیق و مشارکت‌های میدانی در بین ساکنین شهرستان مهاباد استفاده کرده‌است. می‌توان ‌گفت ‌که‌ توسعه در لوای نوسازی و پروژه‌های اقتصادی و تکنولوژیک به صورت سطحی همه جوانب زندگی فردی و اجتماعی را تغییرداده‌است و موجد بحران‌هایی بر اجزای هویت‌قومی-کُردی شده‌است و "تضعیف هویت‌قومی" در ابعاد مختلف اقتصادی، زبانی، دینی، سبک زندگی و... به علت "شکل‌گیری آگاهی‌های کاذب یا ناقص" از آن عناصر چون: عقلانیت، دموکراسی، علم و ... "، می‌توان اذعان کرد که در حین "ظهور برخی عناصر مدرنیته"، "توسعه ناموزوون و نابرابر" ایجاد شده است و از جانب دیگر "فرصت‌های نوینی برای هویت‌قومی-کُردی" مهیا شده است و " جایگاه کُردها" در منطقه ارتقاء یافته‌است. در نهایت مقوله مرکزی تحقیق حول "بروز توسعه ناهمگون در حین بحران در هویت قومی-کُردی" شکل گرفته است و نظریه زمینه‌ای "توسعه نامتوازن، نابرابر و شکل نوین هویت‌قومی-کُردی " بروز کرده‌است.

لینک کمکی