دانلود فایل های word مقاله Navigation in Determining the Physical Factors Affecting Creativity of Children"s in Urban Parks

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله Navigation in Determining the Physical Factors Affecting Creativity of Children"s in Urban Parks :


سال انتشار : 2017

تعداد صفحات :17

Despite the availability of extensive facilities for children, the effect of environment on creativityof children is often ignored. It is a fact that children can attend the playgrounds in city parks, independently, from age6, therefore they become exposed to influence of the environment during this age period. It is necessary to designplaygrounds for children to improve their creativity. The objective here is to assess the effects of physical componentsof the playgrounds in city parks on creativity of children of ages 6 to 12. A descriptive- analytic method is adopted inthis study. This method is adopted to achieve the theoretical perspectives and correlations between the variables andindices, through analysis. At this stage, the data are collected from a selected statistical population through field researchand closed response researcher designed questionnaire and the effective variables are determined by factor analysis andcorrelation. By applying path analysis method using of Smart PLS1 software program based on the relations betweenthe variables, the study model is provided. The results indicate that there exists a significant correlation between theenvironmental factors and creativity and regarding the rate of effectiveness of the physical factors on creativity, thevariety factor is more effective, followed by physical liveliness and flexibility factors, respectively.

لینک کمکی