دانلود فایل های word مقاله ارزيابي فني و اقتصادي کاربرد سامانه اطلاعات مکاني GIS درمسير يابي بهينه راه در مهندسي راه و ترابري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله ارزيابي فني و اقتصادي کاربرد سامانه اطلاعات مکاني GIS درمسير يابي بهينه راه در مهندسي راه و ترابري :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :13

اولین قدم برای طراحی مسیر بدست آوردن اطّلاعات لازم از شرایط منطقه ای است که قرار است راه درون آناحداث گردد. به صورت سنّتی بیشتر این اطّلاعات از طریق نقشه های مختلف از جمله نقشه های کاربری وتوپوگرافی،که بر پایه عکسهای هوایی اصلاح شده در مقیاس 1:2000 توسط برداشتهای زمینی تهیه شده و دردسترس طراحان قرار میگیرد، حاصل می شود[ 6] . بعد از بدست آوردن اطّلاعات با در نظر گرفتن چند مسیرپیشنهادی محدود و بررسی آنها یک مسیر به عنوان گزینه نهایی انتخاب می شود. بدلیل عدم امکان درنظرگرفتن تمامی شرایط، محدودیتها و همه عوامل هزینه و منافع، مسیر حاصل از این طریق لزوماً یک مسیربهینه و یا حتّی نزدیک به بهینه نیست.در این مقاله سعی شده با استفاده از نقشه های توپوگرافی موجود درسازمان نقشه برداری روشهایی برای اصلاح آنها به منظور استخراج اطّلاعات مورد نیاز برای طراحی مسیرارائه شود.در قدم بعد منطقه مورد مطالعه برای مسیریابی به نواحی غیر منتظم مطابق با تقسیم بندی های موجود درتقسیم می شوند.بر اساس این تقسیم بندیها الگوریتمی ارائه شدکه نرم افزار مبتنی بر آن بتواند GIS محیطمسیر بهینه ای در سیستم بین هردو نقطه دلخواه بدست دهد

لینک کمکی