دانلود فایل های word مقاله شيوه نامه مجله: روش و چگونگي تهيه مقالات براي مجله علمي و پژوهشي دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله شيوه نامه مجله: روش و چگونگي تهيه مقالات براي مجله علمي و پژوهشي دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :13

در این مقال هی نمونه، روش تهیه مقاله، قسمت ها و بخش های مختلف آن، انواع قلم ها و اندازه آن هابکار می روند، « مجله علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات » که در تهیه یک مقاله برایهای مورد نیاز برای بخش های مختلف مقاله، مانند عنوان، نام مؤلفان، (Style) آمده است. کلیه شیوهچکیده و متن، از پیش تعریف شده و تنها کافی است که این روش ها بر مقاله تهیه شده توسط مؤلفتطبیق داده شوند. یادآور می شود، مدیریت مجله از چاپ مقالاتی که خارج از روش ارائه شده در اینشیوه نامه تهیه شده باشند، معذور است.چکیده باید طی یک یا دو پاراگراف و حداکثر 200 کلمه بطور صریح موضوع و نتایج پژوهش انجامشده را مطرح کند؛ یعنی بیان کند که چه کاری، چگونه و به چه منظور انجام شده و چه نتیجه ای حاصلشده است. در چکیده نباید هیچ گونه جزئیات، جدول، شکل یا فرمولی را درج کرد

لینک کمکی