دانلود فایل های word مقاله افزايش تراز درياها در اثر گرمشدن جهاني (مروري برکارهاي گذشته)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله افزايش تراز درياها در اثر گرمشدن جهاني (مروري برکارهاي گذشته) :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :12

افزایش تراز آب دریاها در دهه گذشته روند رو به رشدی داشته است. اطلاعات تراز آب دریاهاامروزه به کمک اندازهگیریهای ماهوارهای دقت بسیار بالایی دارد. اندازهگیریهای انجام شده در1میلیمتر در سال را در 50 سال گذشته برای تراز آب دریاها /8±0/ ایستگاههای ساحلی روند افزایشی 3و TOPEX/Poseidon نشان میدهند در حالی که اندازهگیریهای انجام شده توسط ماهوارههای3 میلیمتر در سال را برای سالهای 1993 به بعد گزارش میدهند. در این مقاله به /1±0/ مقدار 4 Jason-1بررسی مقدار افزایش تراز آب دریاها و همچنین علل آن با توجه به پژوهشهای انجام شده پرداختهخواهد شد

لینک کمکی