دانلود فایل های word مقاله ارزيابي نقش فعاليت هاي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان درحفظ و تقويت هويت فرهنگي کودکان و نوجوانان (با تکيه بر قصه گويي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله ارزيابي نقش فعاليت هاي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان درحفظ و تقويت هويت فرهنگي کودکان و نوجوانان (با تکيه بر قصه گويي) :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :29

. این پژوهش با هدف ارزیابی نقش فعالیت قصه گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در حفظ و تقویت هویت فرهنگی کودکان و نوجوانان در بین مسئولان و مربیان کانون با استفاده از پرسش نامه و به روش توصیفی انجام گرفته است . در این پژوهش کاربردی ، پژوهشگر ابتدا به تعریف فرهنگ و هویت، ارزش های فرهنگی از دیدگاه های مختلف پرداخته و سپس به نقش نمادها ی فرهنگی و ه نجارهای اجتماعی و جغرافیایی در شکل گیری فرهنگ آنان پرداخته و سپس با بررسی موردی فرهنگ ایران در ا ین زمینه و اهمیت نقش قصه گویی در انتقال میراث گذشتگان به نسل های کنونی و تاریخچه و شکل فعالیت قصه گویی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پرداخته است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که فرضی ههای پژوهش مورد تایید بوده و نشان می دهد که محتو ای فعالیت های کا نون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و قصه گویی به هویت فرهنگی کودکان و نوجوانان موثر است و در این فعالیت ها به باورهای مذهبی، ارزش های فرهنگی، اسطوره ها، میراث فرهنگی و نمادهای فرهنگی و جغرافیایی ایران توجه شده است

لینک کمکی