دانلود فایل های word مقاله بررسي موانع صنعت فرهنگي ميان تجار ايران و آذربايجان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي موانع صنعت فرهنگي ميان تجار ايران و آذربايجان :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :28

مقاله حاضر برگرفته از کاری پژوهشی با عنوان "بررسی موانع صنعت فرهنگی میان تجار ایران وآذربایجان"می باشد که در سال1385در شهر آستارا انجام گرف ته است . در این مقاله نخست به اهمیت نقشفرهنگ در توسعه کشورها پرداخته و ضمن تبیین جایگاه دولت در این مقوله، به تعریف صنعت فرهنگی ودامنه فعالیت های مربوط به این صنعت اشاره می نماید و به دنبال آن، وضعیت صنایع فرهنگی در اقتصادکشورهای در حال توسعه را شرح می دهد. در ادامه ضمن ارائه مدل مفهومی پژوهش، به موانع سیاسی،اقتصادی، مدیریتی، تکنولوژیکی و قانونی به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق پرداخته و سپس به نتایج پاره ای ازتحقیقات در داخل کشور پیرامون موانع تجارت خارجی اشاره می کند. در نهایت نیز ضمن معرفی جامعه ونمونه آماری، چگونگی تست فرضیات پنج گانه پژوهش توصیف می گردد.

لینک کمکی