دانلود فایل های word مقاله بررسي عوامل مؤثر در شبکه اجتماعي فيس‌بوک نسبت به جذب دانشجويان رشته علوم ارتباطات اجتماعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي عوامل مؤثر در شبکه اجتماعي فيس‌بوک نسبت به جذب دانشجويان رشته علوم ارتباطات اجتماعي :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :32

مقدمه و هدف پژوهش: با توجه به اینکه عضویت در شبکه‌های اجتماعی مجازی بخصوص شبکه فیس‌بوک در کشور ما رو به افزایش است و این فراوانی در بین دانشجویان نیز با توجه به آمار‌های اعلام شده از سوی منابع مختلف خبری روند رو به رشدی را دارا می‌باشد بررسی عوامل این افزایش جمعیت و علل و عوامل آن می‌تواند مفید واقع شود. روش پژوهش: در این تحقیق از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای استفاده شده است و همچنین جهت انتخاب حجم جمعیت نمونه در هر لایه از روش انتساب متناسب یا PPS استفاده شده است. روش این پژوهش، پیمایشی و کتابخانه‌ای و ابزار اندازه‌گیری آن پرسشنامه بوده است جامعه آماری پژوهش، تمام دانشجویان رشته علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و همچنین علوم و تحقیقات تهران بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های آماری از بسته نرم‌افزاری spss استفاده شده است. یافته‌ها: بررسی نتایج توصیفی به عمل آمده نشان می‌دهد که بیشتر پاسخگویان در گروه سنی 20 تا 27 سال قرار می‌گیرند. همچنین بیشترین فراوانی مربوط به خانم‌ها با 7/55 درصد استدر پژوهش حاضر از بین فرضیه‌های مطرح شده که به بررسی تأثیر مشارکت اجتماعی، مشارکت سیاسی، مشارکت اقتصادی، آموزش، اطلاع‌رسانی و سرگرمی شبکه اجتماعی فیس‌بوک در بین دانشجویان رشته علوم ارتباطات می‌پردازد به جز مشارکت اقتصادی فرضیه‌های دیگر تأیید شده است. نتیجه‌گیری: در پژوهش حاضر نتایج امیدوار کننده‌ای به جز در مورد مشارکت اقتصادی به دست آمد که آن هم می‌تواند به دلیل نداشتن سرعت کافی برای فعالیت‌های اقتصادی در اینترنت، عدم اطمینان به فعالیت اقتصادی از طریق این شبکه‌ها و یا آشنا نبودن کاربران با شیوه‌های مختلف فعالیت اقتصادی باشد.

لینک کمکی