دانلود فایل های word مقاله بررسي رابطه بين سبک رهبري و عملکرد سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران در دو دوره مديريت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي رابطه بين سبک رهبري و عملکرد سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران در دو دوره مديريت :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :28

هدف از این مقاله بررسی رابطه سبک رهبری و عملکرد سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در دوره مدیریت آقایان کرباسچی و قالیباف است. برای این منظور دیدگاه 45 نفر از کارشناسان و مدیران سازمان مزبور را که درهر دو دوره مدیریت، جزء مدیران و کارشناسان سازمان فرهنگی و هنری بودند از طریق پرسش نامه جمع مشخص گردید که: اولا سبک رهبری دو شهردار در امور T آوری شد و با استفاده ازنتایج آزمون های لون و آزمون فرهنگی و هنری از یکدیگر تفاوت معنی داری نداردو ثانیا از نظر کارشناسان و مدیران نیز، بین عملکرد سازمان فرهنگی و هنری در مدیریت دو شهردار تفاوت معنی داری وجود دارد. هم چنین آزمون همبستگی نشان داد که از نظر مدیران و کارشناسان بین سبک رهبری و عملکرد آن سازمان در زمان مدیریت هر دوشهردار رابطه مثبت و قویی وجود دارد.

لینک کمکی