دانلود فایل های word مقاله بررسي چگونگي پياده سازي مديريت دانش در سازمان هاي آموزشي-تحقيقاتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي چگونگي پياده سازي مديريت دانش در سازمان هاي آموزشي-تحقيقاتي :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :18

این پژوهش به منظور بررسی روند اجرای مدیریت دانش در سازمان مدیر یت صنعتی ایران انجام گر فته است . دراین پژوهش پس از بررسی اجمالی مفاهیم مدیریت دانش و مد نظر قراردان عناصر تاثیرگذار بر موفقیت مدیریت دانش، با تهیه پرسشنامه ای به جمع آوری اطلاعات از 42 نفر پرسنل آگاه به مدیریت دانش در سازمان مذکور پرداخته شد ه است . روش پژوهش توصیفی- پژوهشی از نوع زمینه ای می باشد که پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات ، یافته های پژوهش ، این فرضیه های پژوهش را تایید نمود ه است . در پایان نویسنده پیشنهاداتی در زمینه اجرای پروژه های مدیریت دانش در سازمان ها بخصوص سازمان های تحقیقاتی – آموزشی از جمله سازمان مدیریت صنعتی ایران ارائه نموده است .

لینک کمکی