دانلود فایل های word مقاله نقش فناوري اطلاعات بر ساختار موسسات فرهنگي – هنري (مطالعه موردي: سازمان فرهنگي – هنري شهرداري تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله نقش فناوري اطلاعات بر ساختار موسسات فرهنگي – هنري (مطالعه موردي: سازمان فرهنگي – هنري شهرداري تهران) :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :17

در این مقاله در راستای تبیین نقش فناوری اطلاعات بر ساختار سازمان های فرهنگی - هنری، نخست ضمن اشارهبه اهمیت موضوع، به توصیف رابطه ی میان فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی پرداخته و سپس اهمیت ف ن آوریاطلاعات و تأثیر آن بر سازمان و فواید آن تشریح می گردد. در ادامه مفهوم ساختار سازمانی و ابعاد آن مطرح و دلایل تبیینفرضیه های تحقیق پیرامون ارتباط ساختار سازمانی و فن آوری اطلاعات ارائه می گردد. نتایج این مقاله نشان می دهد کهبکار گیری فناوری اطلاعات موجب کاهش سطوح سلسه مراتبی و کاهش تعداد کنارکنان و کاهش تعداد واحدهایسازمانی در سازمان فرهنگی- هنری شهرداری تهران گردیده است.

لینک کمکی