دانلود فایل های word مقاله اندازه گيري ومقايسه‌ي سرمايه‌ي فرهنگي در ميان دانشجويان رشته‌ي مديريت دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم وتحقيقات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله اندازه گيري ومقايسه‌ي سرمايه‌ي فرهنگي در ميان دانشجويان رشته‌ي مديريت دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم وتحقيقات :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :29

این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی بوده و از حیث روش توصیفی می‌باشد. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، روش میدانی و روش کتابخانه‌ای است. ابزار گردآوری اطلاعات نیز در این پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد. قلمرو مکانی این پژوهش در شهر تهران در بین 456 نفر از دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات و دانشگاه تهران است. یافته‌های پژوهش نشان داد سطح مؤلفه‌های قانون‌مداری و تفاهم فرهنگی به ترتیب دارای رتبه اول و دوم اهمیت در میان دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات بوده و سطح مؤلفه‌های انسجام اجتماعی و مشارکت شهروندی به ترتیب دارای رتبه اول و دوم اهمیت در میان دانشجویان دانشگاه تهران بوده است. با توجه به نتایج حاصل از آزمون سرمایه فرهنگی در بعد فردی سطح این مولفه از مولفه‌های اصلی سرمایه فرهنگی در میان دانشجویان دانشگاه تهران قوی‌تر از سطح این مولفه در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می‌باشد. و سطح مولفه‌های بعد اجتماعی و بعد ملی از مولفه‌های اصلی سرمایه فرهنگی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات قوی‌تر از سطح این مولفه در میان دانشجویان دانشگاه تهران می‌باشد.

لینک کمکی