دانلود فایل های word مقاله بررسي تاثيرسازمان هاي غير دولتي بر رفتار فرهنگي جوانان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي تاثيرسازمان هاي غير دولتي بر رفتار فرهنگي جوانان :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :28

این پژوهش، با هدف بررسی تأ ثیر سازمان های غیر دولتی بر رفتار فرهنگی جوانان، جامعه آماری متشکل از 15 ساله سازمان های غیر دولتی جوانان مجوزدار را به روش توصیفی- تحلیلی مورد آزمون - اعضای رده سنی 29 قرار داده است . در پژوهش حاضر، هشت مولفه، رفتار عقلایی، رفتار جمعی و مشارکت جویانه، رفتار برنامه ریزی شده، رفتار مسئولانه و وجدانی، رفتار مدنی، رفتار هدفمندانه و امیدوارانه، رفتار رشد یابنده و رفتار قدرشناسانه را در بین پاسخگویان بررسی کرده و فرضیه های پژوهش را مورد آزمون قرار داده است . یافت ه های پژوهش نشان می دهد که، سازمان های غیر دولتی بر رفتار فرهنگی- اجتماعی اعضا و مدیریت بر رفتار فرهنگی جوانان تأثیری نداشته اند ولی توانسته اند در توانمندسازی اجتماعی و تقویت روحیه مشارکت و همچنین توسعه فرهنگ عمومی جوانان نقش موثری داشته باشند

لینک کمکی