دانلود فایل های word مقاله مشارکت‌هاي دانشجويي و نقش آن در توسعه فعاليت‌هاي فرهنگي (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد خلخال(

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله مشارکت‌هاي دانشجويي و نقش آن در توسعه فعاليت‌هاي فرهنگي (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد خلخال( :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :22

این مقاله در راستای تبیین مشارکت‌های دانشجویی و تأثیر آن در توسعه فعالیت‌های فرهنگی نخست به اهمیت موضوع پرداخته و در ادامه ضمن توصیف مفهوم توسعه و ابعاد آن تعاریفی را در خصوص مشارکت و مزایای آن ارایه نموده و سپس نقش مشارکت‌های دانشجویی در توسعه مدیریت فرهنگی تشریح شده است. از آنجا که محقق در این پژوهش در صدد است تا مهمترین موانع و عوامل ایجاد ارتباط میان مشارکت دانشجویان در واحد دانشگاهی خلخال را شناسایی و راهکارهایی در جهت توسعه و گسترش بیش از پیش مشارکت دانشجویان در امور فرهنگی ارایه نماید؛ بدین منظور پرسشنامه محقق ‌ساخته‌ای تهیه و در بین نمونه‌های 200 نفری از جامعه آماری دانشجویان دانشگاه مشغول به تحصیل در واحد دانشگاهی مذکور در مهرماه 1388 توزیع و عوامل مؤثر در میزان مشارکت دانشجویان با دانشگاه را مورد سنجش قرار دهد. نتایج این پرسشنامه‌ها که در قالب یک پرسشنامه بسته پاسخ‌ها جمع‌آوری شده بود. مورد تجزیه و تحلیل و بحث و تفسیر قرار گرفت و مهمترین عوامل مؤثر در میزان مشارکت دانشجویان از دیدگاه این پژوهش شناسایی گردید. در پایان پژوهشگر راهکارهایی را از دیدگاه مدیریت فرهنگی که موجب نیل به افزایش مشارکت دانشجویان و ارتقاء نقش دانشجویان در توسعه مدیریت فرهنگی می‌گردد، ارایه داده است.

لینک کمکی