دانلود فایل های word مقاله تبيين مهارت‌هاي تفکر انتقادي در دانشجويان حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله تبيين مهارت‌هاي تفکر انتقادي در دانشجويان حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :21

مقدمه و هدف پژوهش: حسابداری رشته‌ای علمی است که اطلاعات اقتصادی را برای تصمیم گیری جهت استفاده بهتر از منابع اقتصادی فراهم می‌کند لذا از دانشجویان حسابداری انتظار می‌رود نیاز به یادگیری موثر مباحث حسابداری را احساس نموده و در راه ارتقاء این رشته تحصیلی گام نهند. یادگیری موثر از طریقت فکر انتقادی حاصل می‌گردد. تفکر انتقادی مجموعه ای از مهارت‌های فنی است که اعمال آنها برای دستیابی به اهدافی خاص انجام می‌شود این اهداف با توانایی فرد در شکل دهی عقاید خود و پیدا کردن راه و مسیر خود ارتباط دارد. به عبارت دیگر تفکر انتقادی یک فعالیت مولد و مثبت است و خلاقیت و ابتکار را نیز در برمی‌گیرد. هدف این پژوهش سنجش میزان تفکر انتقادی دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در مطالعه متون تخصیصی خودشان می‌باشد. روش پژوهش: در این مطالعه با استفاده از پرسشنامه کالیفرنیای به مهارت‌های شناختی تفکر انتقادی دانشجویان حسابداری به روش تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج این تحقیق نشان‌ دهنده آنست که دانشجویان به طور کلی از مهارت‌های تفکر انتقادی بسیار کم استفاده می‌کنند. نتیجه گیری: با توجه به تحقیق انجام شده می‌توان نتیجه گیری نمود که جنسیت، تأثیر معناداری در میزان گرایش به تفکر انتقادی ندارد. همچنین دانشجویان سال‌های بالاتر از مهارت‌های تفکر انتقادی بالاتری نسبت به دانشجویان سال پایین برخوردار هستند.

لینک کمکی