دانلود فایل های word مقاله شناسائي و رتبه‌بندي موانع فرهنگي در پياده‌سازي مديريت دانش در بين واحدهاي ستادي و توليدي شرکت ايران خودرو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله شناسائي و رتبه‌بندي موانع فرهنگي در پياده‌سازي مديريت دانش در بين واحدهاي ستادي و توليدي شرکت ايران خودرو :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :26

مقدمه و هدف پژوهش: امروزه بسیاری از سازمان‌های پیشرو و بزرگ، به طور پیوسته، موانع مهم در اجرای مدیریت دانش را شناسائی می‌کنند و با از بین بردن یا کاستن آنها در جهت رشد و توسعه گام بر می‌دارند. از نظر برخی پژوهشگران مانند سعید، سیموین، رایان، دانپورت، علوی و دیگران موانع فرهنگی از مهم‌ترین موانع در اجرای مدیریت دانش محسوب می‌گردد. هدف این پژوهش، بررسی این موضوع است که چه موانع فرهنگی بر سر راه سازمان‌های بزرگ داخلی که مایلند مدیریت دانش را پیاده‌سازی نمایند، وجود دارد. روش پژوهش: بعد از مطالعه و مقایسه استانداردهای اروپایی و شناسایی موانع فرهنگی اجرای مدیریت دانش، پرسشنامه‌ای برای جمع‌آوری داده‌ها تهیه گردید. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، 195 نفر از بین کارکنان شرکت ایران خودرو انتخاب شده و داده‌های جمع آوری شد. با استفاده از آزمون اسپیرمن، همبستگی بین متغیرها بررسی شد و با آزمون فریدمن موانع فرهنگی رتبه‌بندی صورت گرفت. یافته‌ها: با توجه به نتایج بدست آمده، کلیه موارد به عنوان موانع فرهنگی در اجرای مدیریت دانش از نظر کارکنان مورد تأیید قرار گرفت؛ و همچنین بر اساس رتبه‌بندی‌های انجام شده، سیستم پاداش نامناسب مهم‌ترین مانع شناسایی شده است. موانع دیگر به ترتیب اهمیت، عدم موفقیت در انتقال تجربه از افراد با سابقه بالا به تازه واردها، ترس از شکست، کمبود اعتماد متقابل، اختلاف در بیان و عملکرد مدیران و در نهایت سندروم «این در اینجا اختراع نشده است» می‌باشند. نتیجه گیری: با توجه به اولویت‌بندی موانع، مدیران ارشد سازمان بایستی بیشترین توجه را روی سیستم پاداش و انتقال تجربه از افراد با سابقه بالا متمرکز نمایند. همچنین می‌توانند، با توجه به اولویت‌های تعیین شده در این پژوهش، با استفاده از نظرات کارشناسان خبره و اساتید دانشگاه، برای کاستن و یا از بین بردن موانع، اقدامات و برنامه‌ریزی لازم را تنظیم و اجرا نمایند.

لینک کمکی