دانلود فایل های word مقاله بررسي ميزان ارتباط مديران وکارشناسان با فرآيند برنامه‌ريزي فرهنگي واندازه گيري تاثير آن بر درجه تمايل به اهداف ذاتي سازمانهاي فرهنگي (گزيده مراکز فرهنگي مشهد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي ميزان ارتباط مديران وکارشناسان با فرآيند برنامه‌ريزي فرهنگي واندازه گيري تاثير آن بر درجه تمايل به اهداف ذاتي سازمانهاي فرهنگي (گزيده مراکز فرهنگي مشهد) :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :24

مقدمه و هدف پژوهش: هدف این پژوهش بررسی میزان ارتباط مدیران و کارشناسان با فرآیند برنامه ریزی فرهنگی و اندازه گیری تاثیر آن بر درجه تمایل به اهداف ذاتی سازمان های فرهنگی است. روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، ماهیت توصیفی و پیمایشی مبتنی بر همبستگی دارد که محقق در مقطعی از زمان به روش پرسشنامه‌های محقق ساخته و از طریق تمام شماری، اطلاعات را جمع آوری نموده است. یافته‌ها: در بین تاثیرگذاری ابعاد پنجگانه فرایند برنامه‌ریزی، بیشترین تاثیر مربوط به میزان اطلاع از محتوای برنامه‌ریزی است و نسبتا تاثیر زیادی بر درجه تمایل مدیران و کارشناسان به سمت اهداف ذاتی سازمان می گذارد. پس از آن میزان مشارکت در تهیه برنامه تاثیر خوبی بر درجه تمایل داشته و در رتبه سوم میزان موافقت با برنامه ریزی مدون تاثیر نسبتا خوبی بر این تمایل گذاشته است. نتیجه گیری: بر طبق یافته های این پژوهش، برنامه‌ریزی فرهنگی به عنوان بخشی از دانش فنی سازمان‌های فرهنگی، به خودی خود، تاثیری بر تمایل کارشناسان برنامه ریزی و مدیران فرهنگی نسبت به اهداف ذاتی سازمان‌ها ندارد و با ابلاغ برنامه‌ریزی به یک سازمان نمی‌توان انتظار تغییر و تحول داشت، چه اینکه مجریان برنامه‌ریزی سرمایه‌های انسانی هستند که به لحاظ تحصیلات، سابقه و توان فکری و اجرایی در سطح قابل قبولی از ایده‌پردازی، طراحی و همکاری در تدوین برنامه قرار دارند و بی توجهی به آنها به منزله عدم همراهی آنها و در نتیجه کاهش میزان تحقق اهداف خواهد بود.

لینک کمکی