دانلود فایل های word مقاله تحليل محتواي برنامه «به خانه برمي‌گرديم» در تشکيل، تحکيم و تعالي خانواده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله تحليل محتواي برنامه «به خانه برمي‌گرديم» در تشکيل، تحکيم و تعالي خانواده :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :22

مقدمه و هدف: رسانه و از جمله تلویزیون، رابطه بسیار نزدیکی با زندگی خانوادگی دارد، از میان برنامه‌های تلویزیونی آنچه بیشترین میزان تماشاگر را به خود اختصاص داده و به حضور مخاطب اهمیت می‌دهد، برنامه‌های گفت‌وگو محور است. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی میزان تأکید برنامه «به خانه برمی‌گردیم» در تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده است. روش تحقیق: این تحقیق با روش تحلیل محتوا و جامعه آماری آن همه قسمت‌های برنامه «به خانه برمی‌گردیم» در سال 1391 می‌باشد که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دومرحله‌ای از هر فصل یک هفته آماری به طور تصادفی انتخاب و در مجموع چهار هفته شامل 24 برنامه انتخاب شده است. یافته‌ها: به ترتیب اولویت مقوله ازدواج پایدار با 44 درصد، ازدواج آگاهانه با 28 درصد، ازدواج به هنگام با 17 درصد و ازدواج آسان با 11 درصد مورد توجه بوده است. در مبحث تحکیم خانواده نیز کارگردان و تهیه‌کنندگان در این برنامه تلویزیونی به تأمین نیازهای مادی و معیشتی با 74 درصد و تأمین نیازهای عاطفی خانواده با 26 درصد و در مبحث تعالی خانواده به ترتیب اولویت به مقوله فرهنگی با 37 درصد، به اجتماعی با 34 درصد و به اقتصادی با 29 درصد پرداخته شده است. محتواهای برجسته شده­ای همچون تعمیق باورهای دینی با 98 مورد و کاهش آسیب‌های خانواده با 85 بیش از سایر محتوا‌ها برجسته شده است و برنامه «به خانه برمی‌گردیم» توجه ویژه‌ای به مقوله مکارم اخلاقی اسلامی و رشد فرهنگ عفاف و حجاب داشته است. نتیجه‌گیری: با انتخاب تعداد مشخصی از محتواها، تصاویر، موضوعات، میهمانان، سبک‌های غذایی، الگوهای رفتاری و ارزش‌های مشخص اسلامی و ...برای مخاطبان از سایر گزینه‌های ممکن و محتمل دوری یا آن‌ها را در اولویت‌های پایین زمانی و روایی قرار می‌دهند و مخاطب در طی زمان پس از عادت کردن به برنامه اهمیت بخش‌های مختلف برنامه را درک می­کند. سه مقوله تشکیل خانواده، تحکیم خانواده و تعالی خانواده به درستی در قالب آیتم‌های متنوع و بخش‌های مختلف برنامه مذکور نشان داده شده است.

لینک کمکی