دانلود فایل های word مقاله بررسي جامعه‌شناختي چالش‌هاي فرهنگي زنان در دست‌يابي به سطوح مديريتي در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي جامعه‌شناختي چالش‌هاي فرهنگي زنان در دست‌يابي به سطوح مديريتي در ايران :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :24

«نظام فرهنگی جامعه» بر اساس ساختار و عناصر تشکیل دهنده‌اش، نحوه اشتغال و میزان دستیابی زنان به سطوح مدیریتی را تعیین می‌کند. نظام فرهنگی جامعه را باورهای عمیق و قالبی، فرهنگ‌سازمانی و فرهنگ خرد اجتماعی تشکیل می‌دهند. از آنجایی هر کدام از عوامل مزبور از ترکیب دو متغیر ساخته شدند در مجموع شش متغیر مستقل از طریق مؤلفه‌ها و شاخص‌های خود، مسئله پژوهش را در جامعه آماری شهرداری تهران توصیف، تبیین و تحلیل می‌کنند. با کشف واقعیت بر اساس یافته علمی پژوهش حاضر، می‌توان برنامه‌ریزی فرهنگی کرد تا زنان شرایط مشارکت پویا در فرایند توسعه کشور را کسب و سهم شایسته‌ی خود را در تحقق آن ایفا نمایند و این موضوع به‌عنوان دغدغه‌ی جامعه، از ضرورت‌ها و اهداف پژوهش حاضر هم است. از ترکیب نظریه‌های فرهنگی توسعه، فرهنگ و شبکه‌ی سازمانی با نظریه‌های روان‌شناسی اجتماعی و جامعه‌شناسی خرد مرتبط با ساختار شخصیتی و مهارت‌های فردی و اجتماعی، چهارچوب نظری ساخته شده است که موضوع و مسئله پژوهش را پشتیبانی نظری و مفهومی می‌نماید. فرضیه‌های برآمده از دل چهارچوب نظری پژوهش حاضر با گزینش 300 نمونه از جامعه آماری 4347 نفری شهرداری تهران و با بهره‌مندی از روش‌ها و تکنیک‌های کارآمد پژوهش، بررسی و آزمون شدند. نتایج و یافته‌های پژوهشی در قالب، توصیف بافت جمعیت نمونه پژوهش، تشریح فرضیه‌های توصیفی، تبیین فرضیه‌های مقایسه‌ای – ترجیحی، فرضیه‌های ترجیحی – جنسیتی، فرضیه‌های ترجیحی دو وجهی و بالاخره تبیین فرضیه‌ی اصلی پژوهش، گزارش و تأیید می‌گردد. نتایج نشان می‌دهد که فرهنگ، شبکه و ساختار سازمانی از اولویت بیشتری در دستیابی زنان ایرانی به سطوح مدیریتی برخوردار است. همچنین باور و ایمان فرهنگی زنان و مردان در مورد موانع و چالش‌های فرهنگی مرتبط با مسئله پژوهش متفاوت است.

لینک کمکی