دانلود فایل های word مقاله شناخت وضعيت موجود و مطلوب فرهنگ کشور از ديد کارشناسان و نخبگان بر اساس شاخص‌هاي علمي بومي(ويژگيهاي مطرح شده از جامعه ايراني در سند چشم انداز) جهت اجراي مديريت فرهنگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله شناخت وضعيت موجود و مطلوب فرهنگ کشور از ديد کارشناسان و نخبگان بر اساس شاخص‌هاي علمي بومي(ويژگيهاي مطرح شده از جامعه ايراني در سند چشم انداز) جهت اجراي مديريت فرهنگي :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :21

این مقاله تلاش می‌کند با بررسی روشهای سنجش فرهنگ اقدام به شناسایی فرهنگ موجود و راههای رسیدن به فرهنگ مطلوب متناسب با ویژگیهای مندرج در سند چشم انداز را ارایه نماید. لذا هدف کلی این پژوهش، ارایه الگوی علمی و بومی بررسی فرهنگ با توجه به شاخصهای فرهنگی مندرج در سند چشم انداز می‌باشد. در این راستا پس از شناسایی نقاط قوت و ضعف فرهنگ موجود، سطوح، مولفه‌ها و شاخص‌های مورد نظر بر اساس دیدگاه ادگار شاین، شناسایی شده و سپس مولفه‌ها و شاخص‌های فرهنگ مطلوب در سند چشم انداز بر اساس نظر سنجی از نخبگان فرهنگی جامعه مشخص گردد. در نهایت با استفاده از روشهای آماری چون میانگین هندسی، و... اطلاعات جمع آوری شده تجزیه و تحلیل گردیده و نقاط قوت و ضعف فرهنگ موجود مشخص و الگوی فرهنگ مطلوب نیز ارایه می‌گردد. پس از انجام مراحل فوق با توجه به وجود فاصله بین فرهنگ موجود و فرهنگ مطلوب سعی می‌گردد تا با استفاده ازتکنیکهای مدیریت فرهنگی نسبت به ارایه راهکارهای لازم برای پر نمودن فاصله‌های موجود بین دو وضعیت فرهنگ در قالب یک راهبرد فرهنگی ارایه شود.

لینک کمکی