دانلود فایل های word مقاله امکان نقش‌آفريني رسانه ملي در همبستگي اقوام ايراني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله امکان نقش‌آفريني رسانه ملي در همبستگي اقوام ايراني :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :27

مقدمه و هدف پژوهش: بر اساس نظریه رشد هویت‌ها و جنبش‌های قومی و زوال هویت ملی نظریات افرادی چون «فدراتسون» و «گیدنز»، جهانی شدن باعث گسترش آگاهی و فشرده شدن زمان و مکان در آن به خاص گرایی فرهنگی و ظهور هویت‌های خاص قومی و تضعیف هویت‌های ملی شده است و رسانه‌ها نیز در این عرصه دخیل داشته و به رشد هویت‌های خاص قومی و در بعضی اوقات هویت‌های ملی کمک شایانی کرده است، بنابراین هدف از مقاله حاضر، مطالعه امکان رسانه ملی در تقویت و تعمیق همبستگی اقوام ایرانی است. روش پژوهش: در این نوشتار از روش کیفی با استفاده از روش نظریه مبنائی پیرامون امکان نقش آفرینی رسانه ملی و همبستگی اقوام ایرانی، بهره گرفته‌ایم چنانکه از طریق پرسش سئوالاتی از کارشناسان و اصحاب رسانه به تعداد 18 نفر که متعلق به اقوام ایرانی هستند این مباحث مورد مداقه قرار گرفته‌اند همچنین روش نمونه گیری هدفمند بوده و در ادامه با استفاده از روش گلوله برفی انجام شده است. یافته‌ها:بنابراین پژوهشگر بعد از دسترسی به اشباع نظری با تجزیه و تحلیل داده‌ها در سه مرحله کد گذاری باز، محوری و انتخابی به فرضیاتی در مورد لزوم وجود ویژگی‌های غیر متمرکز بودن، قانونمندی، اعتمادسازی، ملی بودن و مخاطب شناسی برای ایفای نقش همبستگی میان اقوام ایرانی برای رسانه ملی دست یافته است. نتیجه گیری:ر نتیجه این مطالعات نشان می‌دهد که رسانه ملی ظرفیت‌های لازم برای تقویت همبستگی اقوام ایرانی را داراست و می‌تواند با توجه به یافته‌ها و فرضیات بدست آمده از روش نظریه مبنائی، امکان ایفای نقش همبستگی میان اقوام ایرانی را داشته باشد.

لینک کمکی