دانلود فایل های word مقاله بررسي نقش سرمايه اجتماعي در توسعه فرهنگي از ديدگاه اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي استان لرستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي نقش سرمايه اجتماعي در توسعه فرهنگي از ديدگاه اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي استان لرستان :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :36

این پژوهش با هدف بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه فرهنگی به روش پیمایش نمونه 350 نفری جامعه آماری اعضاء هیئت علمی دانشگاه های آزاد، پیام نور و دولتی استان لرستان را مورد بررسی قرار داده و با استفاده از پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات پرداخته است که بعد از تجزیه و تحلیل داد ههای بدست آمده، این فرضیه که بین اعتماد موجود در جامعه و توسعه فرهنگی و نیز بین روابط متقابل بین افراد و توسعه فرهنگی رابطه معنادار وجود دارد را تائید می کند. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین اعتماد موجود درون جامعه و توسعه فرهنگی رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد ولی بین روابط متقابل افراد و توسعه فرهنگی رابطه مستقیم و نسبتاً مطلوبی وجود دارد.

لینک کمکی