دانلود فایل های word مقاله جامعه اطلاعاتي: فرصت‌ها وچالش‌هاي فراروي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله جامعه اطلاعاتي: فرصت‌ها وچالش‌هاي فراروي ايران :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :28

رشد و توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات و بررسی زمینه‌های اجتماعی و بنیان‌های فرهنگی آن به طورکلی و بررسی تحلیل موانع ساختاری آن به طور خاص و ارائه راهکارهایی برای بهبود شرایط برنامه ریزی آینده در ایران، موضوع این مقاله را تشکیل می‌دهد. جامعه اطلاعاتی مبتنی بر فعالیت‌های متنوعی است که به نحو مستقیم با تولید و گردش اطلاعات مرتبط می‌شود. دانیل بل‌مارتین وصاحب نظران دیگر تعاریفی گوناگون از جامعه اطلاعاتی ارائه کرده‌اند که در این مقاله ذکر گردیده است. در بخش نخست به اجمال پویه شناسی تحول فناوری اطلاعات و دیدگاههای بنیادی جامعه اطلاعاتی توضیح داده شده است. و سابقه موضوع ومحورهای اصلی توسعه و کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در دنیا مورد تحلیل قرار گرفته است. در بخش دوم مسایل فناوری درجهان سوم و شکاف دیجیتالی میان جنوب وشمال وشاخص‌های مهم رشد وتوسعه جامعه اطلاعاتی بیان گردیده است. در بخش سوم، ضمن بیان سابقه مطرح شدن مفهوم جامعه اطلاعاتی در ایران به موانع و مشکلات فراروی آن در حوزه فناوری اطلاعات اشاره شده است در این بخش دیوانسالاری و عدم مدیریت واحد به عنوان موانع اصلی در گسترش فناوری ارتباطات واطلاعات لحاظ و مورد بحث واقع شده است در بخش پایانی، ضمن جمع بندی ومروری اجمالی برموضوع، راهبردها و راهکاریی برای عبور از موانع موجود و به کارگیری روش‌های علمی‌ و رویه‌های کارشناسی در رشد فناوری ارتباطات و اطلاعات برای ایران معرفی و توصیه شده است.

لینک کمکی