دانلود فایل های word مقاله بررسي نقش فرهنگ سازي دبيران بر اصلاح الگوي مصرف (مطالعه موردي: دبيران واحد‌هاي آموزشي منطقه 1 آموزش و پرورش تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي نقش فرهنگ سازي دبيران بر اصلاح الگوي مصرف (مطالعه موردي: دبيران واحد‌هاي آموزشي منطقه 1 آموزش و پرورش تهران) :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :22

مقدمه و هدف پژوهش: هدف کلی این تحقیق، بررسی رابطه دبیران واحدهای آموزشی بر اصلاح الگوی مصرف است. در این راستا به نقش دبیر و آموزش و پرورش به‌عنوان اولین متولی آموزش و به‌عنوان عامل اثرگذار بر القاء فرهنگ بهینه مصرف در منابع قابل دسترس واحدهای آموزشی خواهیم پرداخت و نوع رابطه همبستگی مصرف بهینه و آموزش­ها را بررسی خواهیم کرد. روش پژوهش: جمع‌آوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و میدانی، ابزار مورد استفاده (پرسشنامه و مصاحبه) در تحقیق، روش‌شناسی تحقیق از نوع توصیفی و استنباطی است و از نرم‌افزار spss جهت تجزیه تحلیل اطلاعات استفاده خواهد شد. حجم جامعه آماری تحقیق دبیران و مدیران واحد‌های آموزشی راهنمایی منطقه 1 تهران می‌باشد. برای پیدا کردن ضریب همبستگی از فرمول اسپیرمن استفاده شده است. یافته‌ها: مدیران آموزش‌های مستقیم را موثر ارزیابی می‌کنند و دبیران تاثیرش را کمتر می‌دانند. تفاوت معنی‌داراست؛ معلمان و مدیران اثر آموزش‌های غیرمستقیم را همانند هم ارزیابی می‌کنند؛ توزیع فراوانی سنجش تفاوت آموزش‌های مستقیم به تفکیک میزان تحصیلات تفاوت معنا داری با هم ندارند و توزیع فراوانی سنجش تفاوت آموزش‌های مستقیم به تفکیک سابقه کاری (تجربه) تفاوت معناداری هست. نتیجه‌گیری: برای الگوی مصرف، با رعایت معیارها می­توان مصرف دانش‌آموزان مدارس را اصلاح کرد زیرا در ارتباط با خانواده و جامعه هستند در نتیجه با رعایت معیارهای زیر به اصلاح الگوی مصرف در سطح کل جامعه تأثیر گذار خواهد بود و به اعتدال و میانه‌روی نزدیک شد. آموزش‌های غیرمستقیم نسبت به آموزش‌های مستقیم اثربخش‌تر هستند بنابراین با قاطعیت می‌توان گفت آموزش از طریق فرهنگ‌سازی به عبارت دیگر آموزش‌های فرهنگی و آموزش غیرمستقیم مهم‌تر و غنی‌ترین منبع در آموزش محسوب می‌شود.

لینک کمکی