دانلود فایل های word مقاله شناسايي ارزش‌هاي اسلامي تأثيرگذار بر رفتارهاي مالي افراد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله شناسايي ارزش‌هاي اسلامي تأثيرگذار بر رفتارهاي مالي افراد :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :29

مقدمه و هدف پژوهش: برنامه‌های اجتماعی اسلام بر تمام ارکان پیوندهای جوامع بشری (سیاسی، اقتصادی و ...) تأثیر نهاده است. بنابراین، انجام پژوهش‌های مالی در جوامع اسلامی نیازمند درک تأثیر دین در زندگی اجتماعی مردم می‌باشد که بی شک امور مالی نیز یکی از وجوه مهم آن به شمار می‌رود. هدف از این پژوهش، مطالعه‌ی جنبه‌های اثرگذار اسلام بر پیوندهای مالی افراد است. روش پژوهش: این پژوهش که به صورت تحلیل همبستگی، با استفاده از روش‌های تحلیل عاملی و رهیافت دیماتل انجام شده در پی آن است تا اثرگذارترین جنبه‌ها را برای به کارگیری در پژوهش‌های مالی معرفی نماید. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل همه‌ی متخصصین امور دینی (تحصیل کنندگان علوم دینی) و متخصصین امور مالی (فعالان حوزه‌های مختلف مالی) می‌باشد. یافته‌ها: با توجه به خروجی‌های رهیافت دیماتل متغیرهای دیدگاه افراد در موضوعات مالی و دیدگاه آنان درباره‌ی امور فردی اثر پذیر بوده و از صد درصد تأثیر وارده بر متغیرهای اثرپذیر، 30 درصد قابل انتساب به متغیر دیدگاه درباره‌ی موضوعات معنوی، 15 درصد دیدگاه درباره‌ی روابط اجتماعی، 14 درصد دیدگاه درباره‌ی خمس و زکات، 18 درصد دیدگاه درباره‌ی حُسن خلق و 24 درصد دیدگاه نسبت به کار‌های خیر می‌باشد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش حاکی از آن است که دیدگاه افراد به ترتیب در موضوعات معنوی، کارهای خیر، حُسن خلق، پیوندهای اجتماعی و پرداخت خمس و زکات می‌تواند بر دیدگاه آنان در موضوعات مالی و فردی بیشترین تأثیر‌گذاری را داشته باشد.

لینک کمکی