دانلود فایل های word مقاله نقش مستندسازي تجربيات مديران و کارشناسان در توسعه ي دانش (مطالعه موردي؛ سازمان فرهنگي – هنري شهرداري تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله نقش مستندسازي تجربيات مديران و کارشناسان در توسعه ي دانش (مطالعه موردي؛ سازمان فرهنگي – هنري شهرداري تهران) :


سال انتشار : 1386

تعداد صفحات :16

در این پژوهش که به روش میدانی در سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران به انجام رسیده است ؛ نویسنده درابتدا به توصیف مفهوم مدیر یت مدیریت دانش پرداخته و اهمیت آن را در سازمان ها تبیین می کند و ضمن ارائه یبه اهمیت مقوله ی جابجایی سازمانی اشاره نموده و « ارزش افزوده » و « زنجیره ارزش » ،« زنجیره ی دانش » تعاریفی ازیادآوری می کند که مستند سازی تجربیات مدیران در اعتلای دانش مدیریت، تا چه اندازه ضرورت دارد . اینپژوهش نشان می دهد که مدل کیفیت، بیشترین تاثیر را در توسعه ی دانش سازمانی داشته و طراحی سیستم استدلالمحور ، از کمترین میزان تاثیر برخوردار است.

لینک کمکی