دانلود فایل های word مقاله طراحي و تبيين مدل ارزيابي امور فرهنگي با استفاده از مدلهاي کمي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله طراحي و تبيين مدل ارزيابي امور فرهنگي با استفاده از مدلهاي کمي :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :22

در این پژوهش، نویسنده با مروری بر فرهنگ و نقش آن در زندگی اجتماعی و لزوم ارزیابی امور فرهنگی، به بررسی مدل های ارزیابی عملکرد پرداخته و در ادامه با بررسی مبانی عملی موجود و مصاحبه با اندیشمندان، یک الگوی ارزیابی امور فرهنگی را ارائه نموده است . این پژوهش به روش پیمایشی انجام گرفته و جهت تعیین روایی مدل ارائه شده، از تکنیک دلفی استفاده نموده و با آزمون های و ریاضی، پایایی مدل پیشنهادی مورد تائید قرار گرفته است . در پایان پژوهشگر به این نتیجه رسیده است که الگوی ارائه شده قابلیت آن را دارد که با تغییرات جزئی در اجرا، مولفه ها و شاخص ها؛ به طور دقیق در ارزیابی برنامه های فرهنگی یک سازمان خاص مورد استفاده قرار گیرد .

لینک کمکی