دانلود فایل های word مقاله بررسي عوامل موثر در ارتقاء سطح فرهنگ عمومي از ديدگاه مديران فرهنگ و ارشاد اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي عوامل موثر در ارتقاء سطح فرهنگ عمومي از ديدگاه مديران فرهنگ و ارشاد اسلامي :


سال انتشار : 1386

تعداد صفحات :25

در این مقاله در راستای تبیین دیدگاه مدیران فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور پیرامون عوامل موثر در ارتقای سطحفرهنگ عمومی، نخست تعاریفی از فرهنگ عمومی ارائه گردیده و سپس ویژگی های فرهنگ عمومی و پارادایمهای مطالعه و بررسی آن تشریح می شود. در ادامه ضمن معرفی شیو ههای مطالعه و بررسی فرهنگ عمومی بهتوصیف پژوهش، اهداف و سوالات آن پرداخته و نتایج مربوط به تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه هایتوزیع شده در میان مدیران فرهنگی کشور ، تشریح می شود. براساس نتایج حاصله نخست تاثیرگذاری هریک ازعوامل فرهنگی، اجتماعی، مذهبی ، سیاسی و اقتصادی بر ارتقاء فرهنگ عمومی مشخص شده و سپس نحوهتاثیرگذاری هریک از این عوامل معین می گردد.

لینک کمکی