دانلود فایل های word مقاله بررسي و ارائه شاخص هاي مناسب براي انتصاب و ارتقاء مديران فرهنگي در کشور (مطالعه موردي سازمان فرهنگي- هنري شهرداري تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي و ارائه شاخص هاي مناسب براي انتصاب و ارتقاء مديران فرهنگي در کشور (مطالعه موردي سازمان فرهنگي- هنري شهرداري تهران) :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :24

بررسی و ارایه شاخص های مناسب برای انتصاب و ارتقا مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران موضوع این مقاله است. این شاخص ها در سه محور اصلی حوزه تمایلات، حوزه اندیشه و آگاهی و حوزه رفتارهای مدیریتی و در 51 عنوان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. به منظور دستیابی به میزان اهمیت هر یک از شاخص ها نزد مدیران و کارکنان سازمان، پرسشنام های تهیه و در اختیار بخشی از ایشان قرار گرفت. در این پرسشنامه از آ نها خواسته شده بود درجه اهمیت هر یک از شاخ صها را با انتخاب یکی از گزینه های بی اهمیت، کم اهمیت، نسبتاً مهم، مهم و خیلی مهم مشخص کنند. نتایج پژوهش نشان می دهد بیشتر شاخص های مورد بحث از درجه اهمیت نسبتاً مهم تا خیلی مهم برخوردارند.

لینک کمکی