دانلود فایل های word مقاله هوش معنوي کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي و تأثير آن بر اخلاق حرفه‌اي آنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله هوش معنوي کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي و تأثير آن بر اخلاق حرفه‌اي آنان :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :21

مقدمه و هدف پژوهش: این مقاله در مورد تبیین هوش معنوی و اخلاق حرفه‌ای، فواید تقویت آن‌ها در افراد است که از مطالعات داخلی و خارجی در این زمینه استفاده شده است. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین هوش معنوی و اخلاق حرفه‌ای کارکنان در دستگاه‌های اجرایی است. روش پژوهش: روش تحقیق حاضر از نوع پیمایشی می‌باشد. یافته‌ها: نتایج با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون نشان دادند بین اکثر مؤلفه‌های هوش معنوی و اخلاق حرفه‌ای رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: می‌توان ادعا کرد سازمان‌ها با اهمیت دادن به تقویت هوش معنوی کارکنان خود و برقراری واحدهایی جهت تنظیم منشور اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌ها و کنترل بر رعایت مفاد این منشورها، می‌توانند شاهد موفقیت‌های بیشتری برای سازمان خود باشند.

لینک کمکی