دانلود فایل های word مقاله بررسي ارتباط بين فرهنگ سازماني و اخلاق حرفه‌اي در واحد مالي سازمان‌هاي غير دولتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي ارتباط بين فرهنگ سازماني و اخلاق حرفه‌اي در واحد مالي سازمان‌هاي غير دولتي :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :16

مقدمه و هدف پژوهش: موضوعات اخلاقی در سازمان‌های غیر دولتی و جهت گیری‌های اخلاقی فرهنگ سازمانی، مدیران سازمان‌ها را به دانش اخلاق حرفه‌ای سوق می‌دهد. آن‌ها از این دانش انتظار دارند تا با ارائه اصول و ضوابط اخلاقی به تحلّی مشکلات حرفه‌ای بپردازند. هدف این پژوهش کمک به سازمان‌های غیر دولتی در جهت بالا بردن سطح اخلاق حرفه‌ای و یافتن عوامل تأثیرگذار بر آن در این سازمان‌ها می‌باشد. روش پژوهش: این تحقیق یک تحقیق علمی بوده و نوع آن کاربردی است و روش آن تجربی که به بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر اخلاق حرفه‌ای می‌پردازد. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در سازمان‌های غیر دولتی ابعاد فرهنگی مورد بررسی با اخلاق حرفه‌ای رابطه‌ای ندارند و فاکتور‌های دیگری در تعیین رویه‌ی اخلاق حرفه‌ای کارکنان موثر است. نتیجه گیری: مدیران در سازمان‌های غیر دولتی بر پیش شرط‌های یک رفتار غیر اخلاقی و زیر بنای اخلاق تاکید داشته و روش‌هایی که بر آن اساس افراد می‌توانند اخلاقیات را به عنوان یک عادت در محل کار در آورند را استخراج کرده و تکرار کنند. همچنین در این سازمان‌ها برای تشویق کارکنان به اخلاق حرفه‌ای از آن به عنوان معیار اصلی در ساختار پاداش بهره بگیرند. تا احتمال اینکه سازمان غیر دولتی از رویه‌ی اخلاق حرفه‌ای خارج گردند، بیشتر از پیش کاهش یابد.

لینک کمکی