دانلود فایل های word مقاله تأثير طرح نظام جامع آموزشي-فرهنگي خانواده بر تحکيم بنيان خانواده‌هاي تحت حمايت کميته امداد استان البرز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله تأثير طرح نظام جامع آموزشي-فرهنگي خانواده بر تحکيم بنيان خانواده‌هاي تحت حمايت کميته امداد استان البرز :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :28

مقدمه و هدف پژوهش: کمیته امداد امام خمینی (ره) در اهداف فرهنگی خود به منظور زدودن فقر فرهنگی از خانواده‌های تحت حمایت و کاهش آثار فرهنگی فقر در جامعه مورد حمایت سال‌هاست آموزش مهارت‌های زندگی برای سالم سازی خانواده‌ها را با اجرای طرح آموزش خانواده جزء برنامه‌های مهم فرهنگی خود قرار داده است. پژوهش حاضر بر اساس این فرضیه اصلی که طرح آموزش خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) تأثیر بسزایی در توانمندسازی فکری، فرهنگی و معنوی خانواده‌ها داشته، انجام شده است. روش پژوهش: روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ میزان و درجه کنترل، میدانی و از لحاظ نحوه جمع‌آوری اطلاعات نیز از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 822 خانوارهای تحت حمایت عضو طرح نظام جامع آموزشی تربیتی خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز بود که با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب و تصادفی 120 نفر از خانواده‌ها به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. یافته‌ها: نتیجه بدست آمده از تحقیق نشان دهنده تأثیرگذاری بالای طرح نظام جامع آموزشی و تربیتی خانواده اجراشده در کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز بر توانمندسازی و ارتقاء سطح آگاهی‌ها و توانایی‌های سرپرست و سایر اعضاء خانواده‌های تحت حمایت است و در ترتیب تأثیرگذاری ابعاد آموزشی دینی (بالا)، رفتاری (بالا)، تحصیلی (متوسط)، اقتصادی (متوسط)، فرهنگی (متوسط) و در آخر بهداشتی (پایین)، ارزیابی گردید. نتیجه گیری: نتایج حاصله از فرضیه‌های فرعی تحقیق نیز نشان می‌دهد که آموزش‌های انجام شده در بعد دینی طرح تأثیر بالایی در توانمندسازی و افزایش نگرش دینی و اعتقادی خانواده‌ها داشته و این بعد آموزشی جهت دهنده سایر ابعاد است.

لینک کمکی