دانلود فایل های word مقاله نقش سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران در ارتقاي سرمايه فرهنگي شهروندان تهراني (مورد مطالعه کانون‌هاي بانوان منطقه شش)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله نقش سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران در ارتقاي سرمايه فرهنگي شهروندان تهراني (مورد مطالعه کانون‌هاي بانوان منطقه شش) :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :21

مقدمه و هدف پژوهش: سرمایه‌های فرهنگی هر جامعه به نوعی ظرفیتهای توسعه فرهنگی و به تبع آن توسعه اجتماعی و اقتصادی آن جامعه را پیش رو دارد به هر میزان که رشد و توسعه و ارتقای سرمایه‌های فرهنگی داشته باشیم به همان میزان جامعه‌ای به سامان پویا را خواهیم داشت. نقش و کارکرد سازمان هاو مراکز فرهنگی دارای اهمیت است و میزان اثرگذاری آن از اهداف اصلی پژوهش است. روش پژوهش: با توجه به پیشینه پژوهش در حوزه سرمایه فرهنگی و فعالیت‌های فرهنگسرا‌ها از پرسش‌های محقق ساخته استفاده و بین بانوان هدف توزیع و میزان اثر گداری برنامه‌های مراکز فرهنگی با استفاده از نرم افزار spss مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها: فعالیت‌های پر تکرار در مراکز فرهنگی با ارتقای سرمایه فرهنگی رابطه دارد ولی میزان و شدت این اثر گذاری را نمی‌توان محاسبه نمود و به همین دلیل از ضریب توافق چوپروف استفاده گردید تا میزان اثر بخشی آن مشخص شود و برنامه‌های فرهنگسرا‌ها در حوزه آموزش، کارگاه‌های هنری و گردشگری موثر شناخته شد. نتیجه گیری: مدیران مراکز فرهنگی، نسبت به مخاطب شناسی برنامه‌ها دقت داشته و با توجه به تغییرات فرهنگی در جامعه، کارکنان مراکز فرهنگی از بین افرادی انتخاب شوند که از سرمایه فرهنگی بالاتری برخوردار باشند و به طور مستمر تحت آموزش ضمن خدمت باشند ونحوه تعامل اعضا کانون‌ها با کارکنان مراکز فرهنگی باز طراحی گردد. از آن جا که فعالیت‌های سازمان فرهنگی هنری در تهران به عنوان الگو برای سایر شهرها قرارمی گیرد، فعالیت‌های مراکز به خصوص در حوزه‌های مشارکت‌های مردمی به عنوان سندی راهبردی تلقی شود و تجارب مثبت و منفی آن برای مراکز فرهنگی شهرهای کشور ارسال گردد.

لینک کمکی