دانلود فایل های word مقاله ‌آسيب‌شناسي فرهنگي استفاده از شبکه‌هاي اجتماعي (موبايلي) در ميان کارشناسان زن شاغل در شهرداري منطقه يک تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله ‌آسيب‌شناسي فرهنگي استفاده از شبکه‌هاي اجتماعي (موبايلي) در ميان کارشناسان زن شاغل در شهرداري منطقه يک تهران :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :28

مقدمه و هدف پژوهش: هدف اصلی این تحقیق دانلود فایل های word مقاله ‌آسيب‌شناسي فرهنگي استفاده از شبکه‌هاي اجتماعي (موبايلي) در ميان کارشناسان زن شاغل در شهرداري منطقه يک تهران می­باشد و سؤال اصلی در این پژوهش این است که آسیب‌های فرهنگی استفاده از شبکه‌های اجتماعی (موبایلی) در میان کارشناسان زن شاغل در شهرداری منطقه یک تهران چیست؟ روش پژوهش: روش پژوهش کاربردی-توصیفی و از نوع پیوستگی می­باشد. نتیجه­گیری و یافته‌ها: در بررسی ‌آسیب‌شناسی فرهنگی استفاده از شبکه‌های اجتماعی (موبایلی) در میان کارشناسان زن شاغل در شهرداری منطقه 1 تهران پرداختیم و چنین مشاهده می‌شود؛‌ در بعد آداب و رسوم، کاهش روابط خانوادگی در سازمان از جمله آسیب‌های فرهنگی استفاده از شبکه‌های اجتماعی می‌باشد. در بعد ارزشها، کاهش میل درونی جهت کسب موفقیت سازمان از جمله آسیب‌های فرهنگی استفاده از شبکه‌های اجتماعی می‌باشد. در بعد هنجارها، اعتیاد الکترونیکی از جمله آسیب‌های فرهنگی استفاده از شبکه‌های اجتماعی می‌باشد. در بعد باورها، کاهش کار گروهی در سازمان از جمله آسیب‌های فرهنگی استفاده از شبکه‌های اجتماعی می‌باشد.

لینک کمکی